Adana Kozan Escort

Adana Kozan Escort Rüçhan

58 / 100
Adana Kozan Escort

Adana Kozan escort Rüçhan ajansları için hangi reklam kısıtlamaları geçerlidir? Escort reklam kısıtlamaları, escort ajansları için geçerli olan birkaç reklam kısıtlaması vardır. En önemlisi, escort ajanslarının cinsel hizmetlerin reklamını yapmasına izin verilmemesidir. Bu, reklamlarında “escort”, “arama”, “arama” veya “masaj” gibi terimleri kullanamayacakları anlamına gelir. Bununla birlikte, “arkadaşlık”, “sosyal escort” veya “yol arkadaşı” gibi terimler kullanabilirler.

Yanıltıcı Reklamlara İzin Verilmemektedir

Escort acenteleri için geçerli olan bir diğer reklam kısıtlaması, yanıltıcı veya yanlış reklam oluşturmalarına izin verilmemesidir. Bu, sundukları hizmetler veya çalışanlarının nitelikleri hakkında yanlış iddialarda bulunamayacakları anlamına gelir.

Son olarak, escort ajanslarının belirli yerlerde reklam vermesine izin verilmez. Örneğin gazete, dergi ve internete reklam veremezler.

Escort Reklamları Vermek Oldukça Zordur

Escort ajansları, genellikle hizmetlerinin reklamını yapabilecekleri şekilde kısıtlanır. Bunun temel nedeni, escort ajanslarının birçok ülkede yasa dışı olan fuhuşu kolaylaştırıyor olarak görülebilmesidir. Sonuç olarak, escort ajansları genellikle hizmetlerini tanıtabilecekleri şekilde sınırlıdır ve reklamlarında genellikle ‘escort’ veya ‘fahişe’ gibi terimleri kullanmalarına izin verilmez.

Escort acenteleri için de geçerli olabilecek bir dizi başka kısıtlama vardır. Örneğin, bazı ülkelerde escort acentelerinin ikamet adreslerinden çalışmasına izin verilmez ve ticari bir binaya sahip olmaları gerekebilir. Ek olarak, escort acentelerinin faaliyet izni almaları gerekebilir ve yetkililer tarafından düzenli denetimlere tabi tutulabilirler.

Leave a Reply